Tourney Master

Tourney Master

Tourney Master 3 là một trong Một trận đấu quản lý phần mềm sản phẩm
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
Tourney Master 3 là một trong Một trận đấu quản lý phần mềm sản phẩm. Nó unites bớt dùng với những gã nhà giàu sẵn tính năng cần thiết để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ trong trận đấu.
Tourney Master 3 hỗ trợ năm đấu hệ thống. Tạo ra những sự kiện cho Single Elimination, Double Elimination, Pool Play, Round-Robin, và Consolation. Each đấu hệ thống số lượng đáng kể của tham.
Thông tin được cập nhật vào: